Visa vanlig sida
På svenskaIn english
Visa utskriftsvänlig sida

Dissident är en oregelbundet utkommen teoretisk tidskrift, utgiven i syfte att fördjupa och problematisera den revolutionära diskussionen kring kapitalism och kommunism. Innehållet svarar inte mot några tydligt defininierade ideologiska måttstockar, och utgör ingen programförklaring.

Dissident #1 (2004) | Dissident #2 (2005) | Dissident #3 (2008)


framsida

Utgiven 2008

Recensioner

Elände och kritik

 

Dissident #3 - Var är vi på väg?

Kriser, katastrofer och krig förintar ackumulerat arbete för att producera ett liv format i dödens avbild. I motsats till denna dödens effektivitet minns vi Maurice Blanchots ord om dödens klumpighet. Vi måste ”dö som någon som inte lärt sig hur man gör, någon som skolkade från de lektionerna”. Vi talar alltså om samtidens kommande död, om den apparats död som sätter själva livet till sin avbild. I den meningen handlar vårt dödens ethos om undergången och om modet att våga dö en smula för att kunna leva. Först när vi skönjer en gemenskap som i sanning förmår blomma tillsammans med denna glädje inför undergången kommer vi att kunna lämna denna värld vi lever i.

Innehåll

Förord

Del 1

Var är vi på väg?

Varför gemenskap

Ensamheten som gemenskap

Kommunismens diakroni: utvägar och flyktförsök

Del 2

Jag vill bara härifrån

Rapport från ett löpande band

Att arbeta i sömnen av J. Shunt

"Jag vill bara härifrån" av Anders Johansson

Microfascism och makroansikte av Gunnar Holmbäck

Arbetslöshet - ett riktigt skitjobb

Förståelse som förintelse

Proletär management av Kämpa Tillsammans!

Del 3

Om organisering av Jacques Camatte och Gianni Collu

Vi ville bara spela fotboll av Kim Müller

Revolt och komplex reproduktion av Frére Dupont

Svart ljus ... tänd mörkret av Henrik Palm

Rörelseshema av Daniel Westerlund

Ur Tidsstudiemannen av Per Thörn

Något måste hända

Bikupa av C.M. Lundberg

 


framsida

Utgiven 2005

Recensioner

Efterskrift (juli 2007)
Upprorsanarkism med språkhinder
Autonom organisering i väntan på massorna
Upprorsteori eller uppror i teorin? Socialism.nu

 

Dissident #2 - Uppror och anarki

Den insurrektionella anarkismen är ett försök att formulera en tendens inom den revolutionära rörelsen, ett perspektiv som alltid finns närvarande i klasskampen och som framträder ur den, och hur vi som revolutionärer ska förhålla oss till detta. Det de insurrektionella anarkisterna har bidragit med, och som gör dem så intressanta, är att de med utgångspunkt från de klassiska anarkistiska grundprinciperna (direkt aktion, handlingens propaganda, odogmatiskhet osv.), och utifrån egna analyser av den samtida verkligheten, har försökt kasta hela den formella arbetarrörelsen över bord med allt vad det medför av ideologiska fördomar, traditioner och alienerande strukturer. Istället har de inlett det otroligt ambitiösa projektet att formulera en helt ny sammanhängande helhetsteori för revolutionär praktik som faktiskt kan ta oss närmare revolutionen, inte bara prata om den. De försöker formulera och systematisera de spontana perspektiv som är drivande i klasskampen – och de har faktiskt kommit en bra bit på väg!

 

Innehåll

Förord av Batkogruppen

Del 1

Anarkister och handling av Alfredo Bonanno

Det insurrektionella projektet av Alfredo Bonanno

Om insurrektionell organisering av bl.a. Jean Weir

Del 2

13 noteringar om klasskamp av Sasha K

Några punkter om den insurrektionella anarkismen av Killing King Abacus

Självorganisering och uppror av Sasha K

Anarkistisk etik i antiglobaliseringsrörelsens tidsålder av Killing King Abacus

Samtal om uppror

Del 3

Det revolutionära nöjet att tänka själv

Antimassmetoder för organisering av kollektiv av The Red Sunshine Gang

Autonom organisering bland Turins järnvägsarbetare av Movimento Autonomo di Base (MAB)

 

Ordlista

Fler lästips på temat

Supplement till Dissident #2. Enbart på nätet.


framsida

Utgiven 2004

 

Dissident #1 - Organiserad anarki

Detta nummer har temat "plattformism", vilket är en anarkistisk tradition som går tillbaka till Dielo trouda-gruppen, som skrev De frihetliga kommunisternas organisationsplattform, men som också innefattar t.ex. Durruttis vänner, personer som George Fontenis, och några hävdar även att Bakunins skrifter om revolutionär organisering kan räknas dit.

Innehåll

Förord av Batkogruppen

 

Varianter: HTML

Varför anarko-kommunistisk organisering? av Adam Weaver

Adam Weaver från den plattformistiska federationen NEFAC ger en introduktion till den anarko-kommunistiska organisationsprincipen och dess betydelse i tidigare rörelser och även dess relevans till dagens rörelser.

Varianter: HTML

Anarko-kommunistisk organisering och det omedelbara behovet av Jose Antonio Gutiérrez Danton

Hur ska vi organisera oss för att kunna ge klassens kamper en mer anarkistisk inriktning, och hur uppstår enhet mellan olika delar av rörelsen? Jose Antonio Gutiérrez från Organización Comunista Libertaria berättar om erfarenheterna från Chile.

Varianter: HTML

Organisera mot kapitalism av Andrew Flood

Varför har anarkister misslyckats organisera ett enhetligt alternativ trots globaliseringsrörelsen, och fortfarande befinner sig i en ”kronisk allmän disorganisation”? Andrew Flood argumenterar för plattformismens nödvändighet idag.

Varianter: HTML

Gör facket oss starka? av Anarchist Communist Federation

Brittiska Anarchist Communist Federation (nu Anarchist Federation) gör en historisk genomgång om anarkismens och syndikalismens förhållande med varandra och till den revolutionära kampen. De menar att vi grundligt måste tänka om och omformulera våra strategier om vi inte ska misslyckas igen. Kanske är inte syndikalismen rätt väg.

Varianter: HTML

Fler lästips på temat

Supplement till Dissident #1. Enbart på nätet.

Creeper MediaCreeper