Visa vanlig sida
På svenskaIn english
Visa utskriftsvänlig sida

Läsvärt

Supplement till Dissident #2

Upprorets anarkism

En kort text skriven av Batkogruppen som en inledning till den insurrektionella anarkismen. Publicerad i tidningen Brand.

Varianter: HTML

Efterskrift till Dissident 2

Efterskrift till Dissident 2 skriven juli 2007

Varianter: HTML

Insurrectionary Anarchy. Organising for Attack!

Introduktion till den insurrektionella anarkismen, publicerad i Do or Die nr. 10. Ger en genomgång till de historiska och teoretiska rötterna till den moderna insurrektionella anarkismen och förklara dess centrala teser.

Varianter: PDF-häfte | PDF | HTML | HTML 2

Management för proletärer

Text av Kämpa Tillsammans! som handfast och konkret förklarar hur informell arbetsplatskamp går till. Om insurrektionell organisering i praktiken har varit svårt att föreställa sig, råder denna text bot på det.

Varianter: HTML

Self-activity of wage-workers. Towards a Critique of Representation & Delegation

Den indiska gruppen Kamunist Krantis kritik av representation och beskrivning av det ansiktslösa motståndet som likt en svärm konstituerar en motmakt underifrån.

Varianter: HTML | HTML 2

At Daggers Drawn with the Existent, its Defenders, and its False Critics

Modern klassiker inom den insurrektionella anarkistiska strömningen. Som titeln lyder gör den upp med den rådande ordningen, dess försvarare och falska kritiker.

Varianter: PDF-häfte | PDF | HTML | HTML 2

Vi kan inte vinna genom att kämpa på TV

Kort text om media, anti-globaliseringsrörelsen och representanter av Killing King Abacus-gänget.

Varianter: HTML | HTML 2

Supplement till Dissident #1

Hur anarkistisk är plattformen?

En kort text med insurrektionell kritik av plattformen.

Varianter: HTML

De frihetliga kommunisternas organisationsplattform

Ett av anarkismens viktigaste verk om grunderna i den anarkistiska kommunismen och en oförsonlig kritik av syntesorganisering. Dokumentet är färgat av sin tid men delar av den är lika viktig nu som då. Grundlade den strömning inom anarkismen som kallas plattformism.

Varianter: HTML

Supplement to the Organizational Platform (Questions and Answers)

Supplement till Plattformen som bemöter kritiken från syntesförespråkarna. Klargör och utvecklar teserna i Plattformen.

Varianter: HTML

Diskussion om plattformen mellan Errico Malatesta och Nestor Makhno

Diskussionen där Malatesta utifrån ett revolutionärt anarkistiskt perspektiv kritiserar Plattformen. Grundlägger mycket av den kritik de insurrektionella anarkisterna riktar mot Plattformen och formell organisering.

Varianter: HTML

Anarchist organisation... the next step

Joe White från den nerlagda brittiska gruppen Anarchist Workers Group tar de plattformistiska tankegångarna om anarkistisk organisering några steg längre. Han argumenterar bland annat för kaderorganisering.

Varianter: HTML

Övriga texter

Alfredo M. Bonanno: Anarkism och det insurrektionella projektet

Om hur det postindustriella samhället skapar en uppdelning mellan inkluderade och exkluderade, och hur de exkluderades uppror blir mer irrationella och våldsamma.

Varianter: HTML

Creeper MediaCreeper