Rhizom

Från Krigsmaskinen
Hoppa till: navigering, sök

Rhizom är ett begrepp hämtat från biologin, det introducerades till en bredare publik av Gilles Deleuze och Félix Guattari som använde sig av det som ett centralt begrepp i Tusen Platåer (1980). Ett rhizom är ett rotsystem, ett underjordiskt sammanbundet överlevnadssystem som finns hos vissa typer av växter till exempel ormbunken. Det är ett system av knölar och lökar, sammanbundna med varandra genom förgreningar och förlängningar. I ett rhizom finns det en ständig tillgång till nya vägar och flyktlinjer som skapar en sorts osårbarhet för det totala systemet. Även om enskilda delar kan skadas eller slås ut så klarar sig helheten. Så länge som det finns nya vägar för ormbunkens rotsystem att sprida sig på så kommer den att anpassa sig till bortfallet av plantor och förgreningar. Ett rhizom skickar ständigt ut nya skott, det växer hela tiden och det är notoriskt svårt att utrota. Internet är ett exempel på en rhizomatisk struktur.