Om översättningen av det engelska begreppet rent

Från Krigsmaskinen
Hoppa till: navigering, sök

Det engelska begreppet "rent" fångar en rad fenomen där värde abstraheras i någon form. På svenska finns en serie uttryck för var och ett av dessa skeden: Jordränta, hyra, avgift, monopolränta och helt sonika; ränta. Det är på många sätt ett intressant begrepp, eftersom det används för att beskriva en sfär inom ekonomin där det gemensamma varufieras, inhägnas, abstraheras. Det kan erbjuda grunden till en förståelse för fenomen som gentrifiering, som ju beskriver en form av bortträngning med grunden i eskalerande prisnivåer på framförallt bostäder men också butikslokaler och de varor som säljs i butikerna. Dessa processer diskuteras bland annat av David Harvey i essän The Art of Rent. Även Antonio Negri och Michael Hardt lägger energi på att diskutera förändringar samlade under begreppet biopolitisk ackumulation i den postfordistiska kapitalismen, just med kärnan i begreppet rent.

Frågan är då alltså hur detta begrepp bör översättas till svenska. Självklart kan vi i många fall använda de specifika begrepp som tycks passa i den specifika kontexten, och på så vis undslippa en samlande beteckning för dessa processer. Om det handlar om jordränta så skriver vi jordränta, om det handlar om eskalerande bostadshyror så skriver vi hyror. Men ett problem kvarstår då: hur översätter vi rent i dess mest generella form, som t ex i titeln till Harveys The Art of Rent?

Ett förslag är att begreppet kunde översättas med avkastning. Enligt svenska Wikipedia är avkastning ett begrepp som beskriver "vinst i förhållande till kapitalinsats och tid". På engelska översätts avkastning vanligtvis till tre begrepp: Yield, Profit samt Return (beroende på kontext). Det tycks emellertid som att avkastning fungerar i alla ovan nämnda sammanhang, eller i alla fall undviker en motsägelse.