Ludditerna

Från Krigsmaskinen
(Omdirigerad från Ludditer)
Hoppa till: navigering, sök
Kravallande ludditer.
Ludditerna var en proletär rörelse bakom en våg av sabotage som drabbade engelsk tillverkningsindustri under 1810-talet. Med början i Nottingham, år 1811, spred sig sabotagen över landet och utfördes med gerillaliknande metoder. Man ägnade sig åt nattliga sabotageaktioner mot manufakturer, och ibland mord av enskilda kapitalister och myndighetspersoner. Vid ett flertal tillfällen under 1812 och 1813 stred ludditerna med den brittiska armén.

Ofta används ludditerna som ett exempel på eller synonymt med teknikfientlighet eller rentav primitivism. Till och med Karl Marx underbyggde en sådan föreställning. Sanningen var mer komplex. I själva verket motiverades sabotagen av maktförhållanden i den framväxande kapitalism som utnyttjade och begränsade tekniken för att exploatera och utesluta allt mer maktlösa proletärer.

Rörelsens namn kommer av den fiktiva personen Ned Ludd, som sades ha förstört ett antal vävstolar i Leicestershire år 1779 och således ha inspirerat rörelsen. Under 1810-talet påstods "General Ludd" vara ludditernas ledare, vilket var en av ludditerna själva aktivt underblåst myt. I början av den industriella revolutionen var sabotage ett allvarligt brott, och "grundarens" och "ledarens" anonymitet anses ibland bero på att ingen av de personer som kallades ludditer ville ta på sig ansvaret för de inledande sabotagen eller för rörelsens aktioner över huvud taget. Ett flertal ludditer dömdes också till döden eller livstids straffarbete.

Ledare i drag.
Ur ett mer samtida perspektiv är ludditerna ett tidigt exempel på ansiktslöst motstånd och direkt aktion; genom att anföra en fiktiv person som grundare och ledare, definierades rörelsen av sina handlingar snarare än av representantskap eller ideal. Då man dessutom riktade sin verksamhet mot de framväxande industriella tekniska innovationer som kom att utgöra en av grundförutsättningarna för kapitalismen, drabbades den kapitalistiska produktionen utan någon mellanliggande politisk process.

Artiklar:

Böcker:

  • Peter Linebaugh: Ned Ludd & Queen Mab
  • Brian Merchant: Blood in the machine: The origins of the rebellion aganist big tech