Internationale Situationniste

Från Krigsmaskinen
Hoppa till: navigering, sök
Is12-omslag.jpg
Internationale Situationniste utkom med tolv nummer mellan 1958 och 1969. Det kollektiva redaktörskapet förändrades för varje nummer och innehållet sträckte sig över en bred samling ämnen, bland annat stadsplanering, filmkritik, lingvistik, Algerietrevolten, mellanöstern, situationen i Kina, vardagslivet, ideologi, revolutionär organisering, etc. Situationistiska Internationalens konferenser och interna gräl liksom respons utanför gruppens begränsade miljö täcktes noggrant. Även vardagsberättelser, enstaka noveller och poesi förekom bland en riklig mängd détournements. Trycksaken var påkostad, stilren med metalliskt färgat omslag.

Svenska översättningar har gjorts av några texter och publicerats (under åren 1967-70) i Libertad och Gyllene Flottan, väldigt lite är emellertid publicerat i bokform och är svårt att komma över idag. Några texter går att hitta på Bengt Ericsons sida, på motkraft och yelah. På engelska är Ken Knabbs antologi den mest omfattande.