Henri Lefebvre

Från Krigsmaskinen
Hoppa till: navigering, sök
Lefebvre.jpg
Henri Lefebvre (16 juni 1901 -- 29 juni 1991) var en fransk marxist, mest känd för att ha varit pionjär för kritiken av vardagslivet, för att ha introducerat "rätten till staden" och för att ha lagt grunden för en förståelse av produktionen av socialt rum. Som en framstående intellektuell röst i Frankrike både deltog han i och inspirerade till flera sociala rörelser, bland andra Philosophiesgruppen på tjugotalet, det franska Kommunistpartiet från 1928 till 1958, motståndsrörelsen under andra världskriget, och Situationistiska internationalen. Bland andra Guy Debord och Jean Baudrillard var några av Lefebvres studenter.

Från 1960-talet och framåt var staden ett centralt tema för Lefebvres tänkande. Han menade att produktionen av socialt rum var av stor betydelse för reproduktionen av de sociala relationerna och alltså kapitalismens överlevnad. Industrialiseringen och den parallella urbaniseringen förändrade, menade Lefebvre, i grunden "staden" förstått som något enhetligt/sammanhängande till att bli mer av fragmenterade "urbana områden", vilket kulminerar i en "fullständig urbanisering av samhället."