Ultravänstern

Från Krigsmaskinen
Version från den 11 november 2007 kl. 15.21 av Iammany (Diskussion | bidrag)

Hoppa till: navigering, sök

Ultravänster har använts som benämning på vissa strömningar som stod "till vänster om vänstern", exempelvis rådskommunister. Det används också ofta som ett skällsord för personer som kritiserar olika företeelser för att inte vara tillräckligt "rena". Begreppet användes först av Lenin i hans kritik av tyska och holländska marxister som motsatte sig bolsjevikerna och socialdemokratin, och hade vissa kopplingar till anarkismen. Frankrike är det land där ultravänstern - Ultra-gauche - inte är en lika pejorativ benämning och benämner en existerande rörelse.

I förordet till riff-raff nr 8 skriver tidningens redaktion i en fotnot:

Ultravänster syftar ibland på alla strömningar som stod till vänster om bolsjevikerna, ibland mer specifikt på strömningen i Tyskland och Holland, och andra gånger på den moderna vänstern som hade sin början i Socialism ou barbarie. Vänsterkommunism (eller den kommunistiska vänstern) innebär ofta övergripande de som stod till vänster om bolsjevikerna, men kan också ha en mer specifik åsyftning till den italienska vänstern. Rådskommunism syftar till den tysk-holländska strömningen, ibland specifikt till de grupper som uppstod efter den tyska revolutionens nederlag, och betraktas ofta som en gren av vänsterkommunismen. Vänsterkommunism kan alltså till viss del betraktas som hyperonym till rådskommunism, och den förra är i den betydelsen likställd med den vidare definitionen av ultravänster (som också är den vi främst använder).


Vidare läsning