Rekommenderad läsning

Från Krigsmaskinen
Version från den 8 februari 2008 kl. 20.56 av Iammany (Diskussion | bidrag)

Hoppa till: navigering, sök

Här samlar vi texter, på papper och på skärm, ur det revolutionära corpus vi hämtar vår näring. Det är inte en litteraturlista att läsas från första till sista titeln utan exempel på texter som kan fördjupa och ibland förföra den läsgirige. Eller ge de tveksamma en knuff i all välmening och inspirera till läsning. Läs allt, läs inget eller läs något från listan, det är upp till dig. Det blir inget prov, ingen tenta, inget förhör. Bara en bättre värld.


Utan krav på förkunskaper

Tryckta texter

From riot to insurrection | Bonnano, Alfredo | 1988 | Elephant Editions
Häftet består av två texter.[---] Den första texten beskriver kapitalismens utvecklingen mot det ”postindustriella” med allt vad det innebär, och drar utifrån detta slutsatser om klasskampens utveckling och det framtida motståndets förutsättningar. Den andra delen (finns översatt till svenska) går i princip igenom samma saker som den första, men utvecklar och förtydligar vissa bitar. Främst biten om kapitalets kriser och förändring, och anarkisternas roll i den ny situationen. (Läs mer)

Vilda strejker: en undersökning inom Svenska Metallindustriarbetareförbundet | Andersson, Sven O. | 1969 | Raben & Sjögren
Boken Vilda strejker: en undersökning inom Svenska metallindustriarbetareförbundet är en sociologisk undersökning av metallarbetarnas vilda strejkerna från 1969. Den är bearbetad och redigerad av Sven O. Andersson. (Läs mer)

Texter på webben

Avskaffa arbetet! | Bob Black | 1985
Denna text av den amerikanske anarkisten Bob Black är en stridsskirft mot arbetet. Inte bara lönearbetet utan arbetet i alla dess former. Det är en uppgörelse med denna företeelse som är själva fundamentet för vårt kapitalistiska liv. Det finns ingen som ser på arbete på samma sätt efter att ha läst denna text. (Läs mer)