Skillnad mellan versioner av "Rekommenderad läsning"

Från Krigsmaskinen
Hoppa till: navigering, sök
m (Böcker)
m (Böcker)
Rad 21: Rad 21:
 
== Böcker ==
 
== Böcker ==
 
'''[http://www.riff-raff.se/vd/ Vägrandets dynamik | Dauvé, Gilles | 2004 | Riff-raff]'''<br>
 
'''[http://www.riff-raff.se/vd/ Vägrandets dynamik | Dauvé, Gilles | 2004 | Riff-raff]'''<br>
Vägrandets dynamik är en bok om [[kommunismen]] och den kommunistiska rörelsen. Boken innehåller nitton provocerande texter skrivna av den franske tänkaren '''[[Gilles Dauvé]]''' mellan åren 1968 och 2003. Texterna kritiserar [[kapitalism]]en, [[demokrati]]n och moralen samt undersöker var underlaget för upproriskhet och revolutionär aktivitet finns idag.
+
Vägrandets dynamik är en bok om [[kommunism]]en och den kommunistiska rörelsen. Boken innehåller nitton provocerande texter skrivna av den franske tänkaren '''[[Gilles Dauvé]]''' mellan åren 1968 och 2003. Texterna kritiserar [[kapitalism]]en, [[demokrati]]n och moralen samt undersöker var underlaget för upproriskhet och revolutionär aktivitet finns idag.
  
 
'''[http://www.geocities.com/insurrection_raven/se_texts/manson_karl_marx.html Karl Marx - en introduktion | Per Månson | 1993]'''<br>
 
'''[http://www.geocities.com/insurrection_raven/se_texts/manson_karl_marx.html Karl Marx - en introduktion | Per Månson | 1993]'''<br>

Versionen från 2 augusti 2008 kl. 22.46

Här listar vi texter som vi anser vara särskilt bra och intressanta. Det är inte en litteraturlista att läsas från första till sista titeln utan exempel på texter som kan fördjupa och ibland förföra den läsgirige. Eller ge de tveksamma en knuff i all välmening och inspirera till läsning. Läs allt, läs inget eller läs något från listan, det är upp till dig. Det blir inget prov, ingen tenta, inget förhör. Bara en bättre värld.


Utan krav på förkunskaper

Enskilda artiklar och essäer

Avskaffa arbetet! | Bob Black | 1985
Denna text av den amerikanske anarkisten Bob Black är en stridsskirft mot arbetet. Inte bara lönearbetet utan arbetet i alla dess former. Det är en uppgörelse med denna företeelse som är själva fundamentet för vårt kapitalistiska liv. Det finns ingen som ser på arbete på samma sätt efter att ha läst denna text. (Läs mer)

Nomadtänkande | Gilles Deleuze
Vi känner problemet för dagens revolutionärer: att finna en enhet med bevarande av den lokala, autonoma kampen, utan att falla tillbaka på partiets eller statsapparatens despotiska och byråkratiska organisationsmönster; en krigsmaskin som inte återskapar statsapparaten, en nomadisk enhet öppen för yttervärlden, utan beröring med den slutna, inre despotiska enheten. Kanske är centrum i Nietzsches tänkande att söka här, det som anger hans djupgående brott mot filosofin, så som det manifesteras i aforistiken: att av tänkandet ha gjort en krigsmaskin, en murbräcka, att ha gjort tänkandet till en nomadisk kraft. Även om resan är orörlig, även om den sker på stället, osynlig, oväntad och underjordisk måste vi ställa frågan: vilka är dagens nomader, vilka är dagens verkliga nietzscheaner? (Läs mer)

Böcker

Vägrandets dynamik | Dauvé, Gilles | 2004 | Riff-raff
Vägrandets dynamik är en bok om kommunismen och den kommunistiska rörelsen. Boken innehåller nitton provocerande texter skrivna av den franske tänkaren Gilles Dauvé mellan åren 1968 och 2003. Texterna kritiserar kapitalismen, demokratin och moralen samt undersöker var underlaget för upproriskhet och revolutionär aktivitet finns idag.

Karl Marx - en introduktion | Per Månson | 1993
Denna bok om Karl Marx och hans teoretiska och politiska verk är – som undertiteln antyder – avsedd som en introduktion till en av historiens mest betydelsefulla tänkare. Att boken är avsedd som en introduktion medför att alla djupare diskussioner om honom och hans verk har utelämnats och att de i akademiska sammanhang så självklara referenserna till olika verk har utelämnats. De fåtal citat av Marx som här och var finns insprängda i texten är korta och avser främst att visa uttryck och begrepp som Marx ibland använde. Framställningen är inte på något ställe uppbyggt på Marx egna ord, eftersom ambitionen har varit att så enkelt som möjligt ge en uppfattning om vad Marx teorier och politiska uppfattningar handlar om.

Den "andra" arbetarrörelsen och reformismens framväxt | Brutus Östling | 1980
Den "andra" arbetarrörelsen och reformismens framväxt beskriver den svenska arbetarrörelsen utveckling från industrialismens genombrott fram till den allmäna rösträttens genomförande, hur reformismen tog form och kom att dominera, hur kampen för socialismen kom i motsättning till kampen för förbättringar inom systemet. Brutus Östling visar hur reformismens framväxt låter sig förstås som ett reslutat av de erfarenheter arbetarna gjorde i sin dagliga praktik och av styrkeförållandena i klasskampen och inom arbetarröelsen. I centrum för framställningen står motsättningarna mellan yrkesutbildade och outbildade arbetare, mellan kampen för högre lön och kampen som tar sin utgångspunkt i den omedelbara produktionsprocessen. (Läs mer)

From riot to insurrection | Bonnano, Alfredo | 1988 | Elephant Editions
Häftet består av två texter.[---] Den första texten beskriver kapitalismens utvecklingen mot det ”postindustriella” med allt vad det innebär, och drar utifrån detta slutsatser om klasskampens utveckling och det framtida motståndets förutsättningar. Den andra delen (finns översatt till svenska) går i princip igenom samma saker som den första, men utvecklar och förtydligar vissa bitar. Främst biten om kapitalets kriser och förändring, och anarkisternas roll i den ny situationen. (Läs mer)

Vilda strejker: en undersökning inom Svenska Metallindustriarbetareförbundet | Andersson, Sven O. | 1969 | Raben & Sjögren
Boken Vilda strejker: en undersökning inom Svenska metallindustriarbetareförbundet är en sociologisk undersökning av metallarbetarnas vilda strejkerna från 1969. Den är bearbetad och redigerad av Sven O. Andersson. (Läs mer)

Övervakning och straff | Michel Foucault
För Foucault framstår övergången från brutala kroppsstraff till fängelsestraff som följden av en ny och effektivare disciplinering av människorna, något som går igen på en rad områden, från 1600-talet och framåt: skolväsendet, arméerna och fabrikerna. En äldre form av maktutövning ersätts av en ny och än mer långtgående, som ytterst syftar till människornas fullständiga normalisering och anpassning till det nya produktionssystemets krav. I fängelseinstitutionen får dessa tendenser sitt mest fullödiga uttryck. Den kanske mest inflytelserika av Foucaults långa rad av civilisationskritiska undersökningar. I en inledning till boken ger Sune Sunesson en klargörande presentation av Foucaults tänkande.