Nomadologin

Från Krigsmaskinen
Version från den 4 oktober 2008 kl. 14.14 av Iammany (Diskussion | bidrag)

Hoppa till: navigering, sök

Svensk antologi innehållandes bland annat ett kapitel ur Gilles Deleuze & Félix Guattaris Mille plateaux (Tusen Platåer): 1227 - Traktat om nomadologin: krigsmaskinen. Utgiven av Raster Förlag, 1998, som nummer 4 i Skriftserien Kairos. ISBN: 91 87214 784.

Baksidestext

Den nya teknologin öppnar nya världar. Datorerna är inte längre enbart arbetsredskap eller räknemaskiner, utan också ett slags sociala hallucinationer för kommunikativt umgänge oberoende av rummet och tiden. Här skakas i grunden våra invanda föreställningar om identitet, gemenskap och könstillhörighet.

Det är i detta sammanhang som den franske filosofen Gilles Deleuze och psykiatrikern Félix Guattaris gemensamma analyser av det postindustriella samhället blir så intressanta. Deras första arbete var L'Anti-Oedipe från 1972, en av filosofihistoriens mest sålda böcker. Den följdes 1980 av Mille Plateaux, ur vilken Kairos har låtit översätta avsnittet om nomadologin: ett slags kunskapsteoretisk strategi påminnande om strategierna i dagens krigsföring. Filosofen Sven-Olov Wallenstein svarar för översättningen och kommenterar dessutom nomadologin.

I denna volym av Kairos redogör också konstnären Mats Hjelm för både den nya kommunikationsteknologins i sig märkligt korta historia och indirekt för dess nuvarande och framtida möjligheter. Boken omfattar även en intervju med Deleuze från 1989 och hans korta Postskriptum från 1990.

Innehåll

Tom Sandqvist. Förord. 9

Mats Hjelm. Krig, konst och intelligenta maskiner. 17

Gilles Deleuze. Ett samtal om Tusen Platåer. 43

Gilles Deleuze & Félix Guattari. 1227 - Traktat om nomadologin: krigsmaskinen. 59

Sven-Olov Wallenstein. Kommentar till Nomadologin. 177

Gilles Deleuze. Postskriptum om kontrollsamhällena. 193