Lean production

Från Krigsmaskinen
Hoppa till: navigering, sök
Lean.jpg
Lean Production, eller mager produktion, är en västerländsk tolkning av Toyota Production System, en organisationsmodell och strategi för produktion. Utvecklades ursprungligen i Japan efter andra världskriget men slog igenom kraftigt i västvärlden först runt 1980-talet. Numera är det legio i flera branscher och en viktig komponent för företag som vill minska kostnaderna och öka vinstmarginalerna i kristider som dessa.

Strategin har tre huvudsakliga aspekter:

  1. Slöserireduktion; besattheten med slöseri är vad som genomsyrar hela tänket. Slöseri i alla former och på alla platser, men fokus tenderar oftast att hamna på de anställdas tidsslöseri. Allt som inte producerar värde är slöseri. All tid som inte ägnas åt arbete är därmed slöseri.
  2. Ständiga förbättringar; handlar om att effektiviseringen av arbetsplatsen och produktionen inte sker genom större genomgripande planer utan i mindre och lokala förändringsprocesser som ständigt omsätts och utvärderas på regelbundet basis, vanligtvis veckovis. Arbetslagen får i uppgift att minska slöseri (både tidsmässiga och materiella). Ständiga förbättringar är i regel ämnade att tillämpas i hela företagsstrukturen, från arbetet på golvet till ledningen, till leverantörer och vidare. De fem grundelementen är gruppbaserat arbete (”teamwork”), självdisciplin, stärkt arbetsmoral, kontinuerlig kvalitetsutvärdering och ständiga förbättringar. Se också 5S.
  3. företagsvänliga former för att involvera anställda, en slags skendemokrati;

På mer subtila (men ibland inte så subtila) sätt är lean också en strategi för att slå ut all självständig organisering (såväl facklig som informell) och tvinga arbetare till underordning. Man kan säga att det är en strategi till att göra företaget till en organism.

Litteratur

  • Börje Jarl: Resurssnålt företagande, Almqvist&Wiksell, 1992.

En lättläst bok om "resurssnålt företagande" (alltså mager produktion). Är skriven som ett fiktivt(?) reportage där folk från en jordbruksmaskinfabrik, som infört mager produktion, blir intervjuade. Man läser ut boken på en halvtimme men får å andra sidan inte ut särskilt mycket av det rent faktamässigt. Är dock intressant att läsa boken då det visar vilket utomordentligt fåniga och propagandistiska böcker vår samhällstopp läser...