Krigsarkivet

Från Krigsmaskinen
Version från den 14 augusti 2008 kl. 18.58 av Zerkalo (Diskussion | bidrag) (Översättningar från andra språk)

Hoppa till: navigering, sök

Här samlar vi översättningar av texter relevanta för wikin som inte publicerats annorstädes. Det är fritt att lägga upp sina egna översättningar men inte andras utan deras samtycke. Översättningar som läggs upp utan upphovsrättshavarens tillstånd kommer att tas bort. Skulle du finna en översättning här som du äger upphovsrätten till och vill ha borttagen vänligen kontakta oss på krigsmaskinen@gmail.com. Synpunkter, ändringsförslag och påpekanden gällande översättningarna mottas gärna också den vägen.


Se även

Översättningar från engelska

Från politiken till livet: Befria anarkismen från vänsterismens kvarnsten

En text av den amerikanske anarkisten Wolfi Landstreicher om hur och varför den anarkistiska rörelsen måste bryta med vänstern som projekt. Från 2002.

Mot demokrati

En text av den brittiska klasskampsgruppen Wildcat som kritiserar demokrati i alla dess former. Ursprungligen ett internt diskussionsunderlag. Från 1993.

Polisen i våra huvuden: några tankar kring anarki och moral

En text av Wolfi Landstreicher under pseudonymen Feral Faun om anarkismens, och den anarkistiska rörelsens, förhållande till moral som begrepp och företeelse. Från 1990.

Översättningar från andra språk

Multitud och arbetarklass

Intervju med den italienska filosofen Paolo Virno om begreppet multitud och dess förhållande till närliggande koncept som arbetarklass och folket

Tio teser om multituden och postfordistisk kapitalism

Artikel (ursprungligen en föreläsning) av Paolo Virno, som behandlar arbetets förändring under den postfordistiska perioden. Virno hävdar att framväxten av det allmänna intellektet och samhällsfabriken har etablerat en paradoxal "kapitalets kommunism", där reella kommunistiska rörelser rekupererats och integrerats i kapitalets funktionssätt.