Jacques Derrida

Från Krigsmaskinen
Version från den 18 december 2007 kl. 19.56 av Die Kehre (Diskussion | bidrag)

Hoppa till: navigering, sök

Jacques Derrida (15 juli, 1930 – 8 oktober, 2004) fransk filosof född i Algeriet. Känd som dekonstruktionens grundare. Hans mycket omfattande produktion har haft ett avgörande inflytande på bland annat kontinental språkfilosofi och litteraturteori. Hans mest kända verk är De la grammatologie från 1967 i vilket han lägger grunden för det som senare skall komma att kallas dekonstruktionen.

Derrida kan sägas ansluta sig till en kritisk “tradition” vars moderna skepnad kan sägas ha tagit form hos Friedrich Nietzsche. Den kritiska rörelse som Nietzsche initierar förlängs av Derrida och andra filosofer ur samma generation, som t.ex. Michel Foucault och Gilles Deleuze. En av dessa tänkares gemensamma nämnare kan sägas vara innovativa och personliga närläsningar av Nietzsche vilka sedan kommit att utgöra en mycket central och vital del av deras sätt att närma sig filosofin och samtiden.

Derridas främsta studieobjekt är språket. För Derrida är frågan om språket i första hand problemet med den västerländska metafysikens hegemoni i allmänhet och dess sätt manifestera sig i och genom språket i synnerhet. Detta kommer till uttryck framförallt i frågan huruvida de strukturer och hierarkier som den västerländska metafysiken etablerar och distribuerar i och genom språket är möjliga att bryta med och om man med ett försök till ett sådant brott därmed kan skapa en möjlighet till erfarenheter och tankar som rör sig bortom de metafysiska system-strukturer som idag är rådande och därmed också determinerar vårt sätt att tänka och vara i världen.