Glöm kapitalismens guldålder

Från Krigsmaskinen
Version från den 9 maj 2013 kl. 08.24 av Iammany (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '__NOTOC__ [''Detta är ett work-in-progress av [http://www.opendemocracy.net/ourkingdom/aaron-peters/forget-%E2%80%98golden-age%E2%80%99-of-capitalism-there%E2%80%99s-no-return-a…')

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök
[Detta är ett work-in-progress av Forget the ‘golden age’ of capitalism: there’s no return, and our future can be better.]

Ett skrivarkollektiv hänvisade nyligen till den globala finanskrisen som en slags "trög explosion". I detta vakuum vars intellektuella miljö endast kan karaktäriseras som trög, har policymakarnas tolkningsverktyg liksom majoriteten av de akademiska ekonomerna helt tappat förståndet. Nu har vi sett en inte helt oväntad tillflykt till ortodoxa "utbudslösningar" och än mer nyliberalism, det vill säga reducering av underskott genom minskning av statliga utgifter, sänkt bolagsskatt för att attrahera utländska investerare, utökning av arbetsmarknaden för utbildning av arbetskraft och systematiska försök att pressa ner arbetskostnader.

Man behöver bara titta på Herbert Hoovers missriktade försök att balansera budgeten under lågkonjunkturen 1930-1 eller ett dussintals andra misslyckade "åtstramningsprogram" i den utvecklade världen sedan mitten av 1970-talet för att förstår hur missriktade sådana lösningar kan vara. Där de vid enstaka tillfällen fungerade, som i efterverkningarna av den asiatiska finanskrisen 1997, var det tack vare stark efterfrågan från andra håll i den globala ekonomin. Detta gäller inte OECDs zombieekonomier 2012, och kommer inte heller göra det nångång snart. Enkelt uttryckt, hela världen kan inte ha en exportorienterad tillväxt.

I takt med att policyexperter kommer inse att liknande lösningar inte kommer att fungera kan man räkna med att debatten som initierades 2008 men som fort ebbade ut kommer återuppväckas. Det gäller debatten om hur "kapitalismen kan räddas" så som den inramades i diskussionen mellan Keynes och Hayek. Här ser vi skillnaderna gällande vad som är lämplig medicin för patienten: ökad efterfrågan eller ökad tillgång; mer eller mindre statlig intervention i ekonomin.

Kortfattat kan 'keynesianer' förstås som 'underkonsumptionister' i hur de analyserar den pågående krisen. Deras lösning är att öka efterfrågan genom ökade löner och hushållsinkomst som andel av nationalprodukten, öka lönen särskilt för de som är låginkomsttagare (då de mer sannolikt kommer spendera pengarna). Detta ska ske genom ökade inkomster, full sysselsättning och ökade förmåner så som pensioner.

Som Andrew Kliman har påpekat är det märkligt att höra 'antikapitalister' förespråka liknande 'trickle-up' teorier om ekonomisk tillväxt. Att göra det är att hävda att arbete och kapital inte står i motsättning till varandra (vilket till och med Ricardo och Hayek skulle acceptera). Man hör detta inte bara från Labourmedlemmar utan också från Gröna, självständiga aktivister och revolutionära socialister. Kort sagt tror sådana underkonsumtionister verkligen att städaren med lägsta lön väsentligen har samma intresse som FTSE 250 företagen.

Vi har verkligen hamnat i en märklig situation: liberaldemokrater förespråkar Friedman och delar av den radikala vänstern låter ibland inte alls annorlunda Paul Krugman.

Kliman oroar sig för att 'vänstern' över tid kommer anamma en underkonsumtionistisk position. För de som bryr sig om ekologisk hållbarhet och inte bara vill reducera människor till enheter kapabla till ekonomisk maximering är detta oerhört allvarligt.

Höga tillväxtnivåer är inte bara ett ickeönskvärt mål och ett helt otillräckligt sätt att bedöma det 'gemensamma välståndet', det är inte heller möjligt att återfå 'guldålderns' årliga BNP-tillväxt. Idyller om full sysselsättning och hög tillväxt i den utvecklade världen (om de så är Tysklands wirtschaftswunder, Frankrikes Les Trente Glorieuses, rekordåren i Sverige eller det Japanska miraklet) var historiska parenteser som endast kan jämföras med 'the Great Doubling' vi nyligen kunde se i utvecklingsländerna.

Världsekonomin hade långt högre tillväxtnivåer under perioden 1950-73 än vad den haft både före och efter, med en global årlig tillväxt på 2.9%. För perioden 1973-2008 föll det genomsnittet till 1.8% - trots Kinas, Indiens och the great doubling success. Under denna period innan kraschen var tillväxten, i hög grad präglade av Chicagoskolans teorier (?), bara 62% av vad den var under föregående period, som i bred mening var 'keynesiansk'.

Efter 2008 verkar det som att en ny period med till och med lägre tillväxt har inletts på global skala. Europeiska tillväxtnivåer liknar mycket Japans sedan det tidiga 1990-talet. Och mycket riktigt, när man bortser från de finansiella bubblorna och bostadsbubblorna i USA och Storbritannien sedan 2000 har båda länderna har en årlig tillväxtnivå de senaste tio åren som kan jämföras med de i Japan under det 'förlorade årtiondet'. Därför är det på sätt och vis inkorrekt att tala om ett eget förestående ‘Förlorat årtionde’, då vi redan har haft ett, även om ytterligare ett är nära förestående. Mellan 2001 och 2002 var till exempel bostadsbelåningen så stor i USA att det stoppade landet från att åter hamna i recession då det underlättade ökad konsumtion. Belåning spelade också en avgörande roll i Storbritannien under samma period: detta visar på den roll kredit, bostadsbyggande (?) och finanssektorn spelat i tillväxtillusionen för stora delar av OECD-länderna efter dot.com-kraschen tidigt 00-tal.

Under perioden 1950-73 var tillväxten mycket högre än vad den någonsin varit tidigare. Den högsta årliga tillväxt som uppmätts i något land från 1913 till 1950 var 2.1%, i Schweiz och Norge. Under denna period var tillväxten i Europa och Nordamerika långt under efterkrigsperiodens; detta gäller också perioden 1870 till 1913.

Så varför kan vi inte återvända till 'guldålderns' ekonomiska expansion? Nedan är fem anledningar listade, tagna från en mycket längre lista, som förklarar varför den nivå av tillväxt vi såg under 1945-73 inte kan återskapas bland OECD-länderna idag.


1. Höga skuldnivåer

Utvecklade länder har nu mycket höga nivåer av både offentlig och privat skuld. Genomsnittet i eurozonen är 87.7% av BNP och USA har ett skuld-till-BNP-förhållande (?) som precis har passerat 100%. Det är inte bara stater som är mycket skuldsatta utan också privata hushåll. Det brittiska överskottet är bland de allra sämsta i världen med en total utlandsskuld på 492% av BNP enligt en McKinsey-rapport - samtidigt hävdar Morgan Stanley att det är närmare 950% av BNP när man inkluderar alla skulder från den finansiella sektorn.

Följaktligen kan Kina, Indien och andra länder med stora budgetöverskott köra så stora kontracykliska program som är nödvändigt (som Kina också har gjort de senaste tre åren), vilket många av de skuldsatta länderna i OECD helt enkelt inte kan göra i den skala som krävs utan att fondmarknaderna blir oroliga och därmed höjer kostnaden för att låna för dessa skuldländer till oöverkomliga nivåer.

Som James MacDonald skriver, “...marknaderna har visat på en fundamental brist i Keynes idéer: han antog att regeringar alltid skulle kunna låna. Om de inte kan det, så är keynesiansk ekonomi död i vattnet (?).” Detta betyder att en skulddriven, kontracyklisk lösning framstår som en omöjlighet, “…det stora skuldexperimentet har lämnat västvärlden med ett problem som inte har någon enkel lösning. Konsekvenserna är svåra att förutsäga, men i slutändan är det sannolikt att en minskning av både privata och offentliga skulder till nivåer som marknaderna anser vara hållbart kommer vara en del av lösningen, antingen genom skuldavskrivningar eller genom inflation. En sak tycks vara klar: för första gången på decennier kommer lån inte att vara en del av lösningen.”


2. Urbanisering: du får det bara en gång

Urbanisering är det fenomen som är enskilt viktigast för ekonomisk tillväxt, vilket har kunnat observeras främst i västeuropa och Japan efter 1945, och nu tydligast i utvecklingsländerna.

Inom hela OECD var detta en engångsföreteelse för en särskild produktionsfaktor, arbete, som var beroende av en befolkningsförflyttning från jordbruk till industri och från landsbygd till stad. Detta gäller också "Great Doubling" och den massiva och fortgående urbaniseringen inte bara i Kina och Indien utan också i Pakistan, Nigeria, Indonesien, Iran, Turkiet, Brasilien och resten av utvecklingsländerna. En sådan förflyttning är ett potent vapen för tillväxt då det ger billig arbetskraft för industrialisering. Problemet är att det bara kan göras en gång. 1950 var 23% av den tyska arbetskraften sysselsatt inom jordbruket, i Frankrike 31%, i Italien 44% och i Japan 49% - vid 2000 var det mindre än 5% i samtliga. Detta var en mycket bidragande faktor till tillväxten under den perioden, särskilt i Japan och Italien (två av de främsta globala ekonomiska aktörerna under de tre årtiondena (?)) och kan av uppenbara skäl inte upprepas.


3. Även under "guldåldern" var USAs tillväxt beroende av "billiga krediter" i den inhemska bostadsmarknaden

Antagandet att det bara var under Thatcher/Reagan-komplexet (?) som tillväxten var beroende av "billiga krediter" och ett särskilt förhållande till fastighetsspekulation är fundamentalt felaktigt. Det fenomenet måste istället förstås som ett centralt fundament för efterkrigstidens ekonomiska expansion i USA, och därefter i hela den globala ekonomin.

Som Maya Gonzalez påpekar i Endnotes 2 var det "the GI bill" 1945 som initierade fenomenet med en massbostadsmarknad i USA som en grundsten för den ekonomiska tillväxten. De selektiva kreditinitiativet som var essentiella för denna nya bostadsmarknad att fungera var Federal Housing Association (FHA) bolåneförsäkringar etablerade av National Housing Act 1934, och Veterans Administration "mortgage guarantee programs", etablerade 1944. Genom att försäkra privata långivare mot förluster, och göra långtidsamortering mer populärt, återupplivade och utökade FHA och VA marknaderna för bostadsrenovering och privatägda hem, för att så småningom göra dessa marknader till grundvalen för efterkrigstidens konsumtionsekonomi (?). Därför återupplivade staten inte existerande marknader utan skapade de facto nytt utbud OCH ny efterfrågan. De här programmen uppgick till ungefär 120 miljarder dollar i bostadslån och stod för nära hälften av alla nya enfamiljshemköp [?] från 1947 till 1964, en häpnadsväckande siffra. Dessa krediter underlättade inte bara för köp av 12 miljoner förortsbostäder utan hjälpte också att säkra lånefinansieringen för miljarder dollar inom hemrenovering. Dessutom, mindre än 2% av dessa fodringar gavs till icke-vita och den explicit rasistiska regleringen kring lån från FHA och VA förvärrade den redan existerande ekonomiska klyftan mellan det vita och det svarta amerika.


4. Nya teknologier: tidigare en booster för tillväxten i den utvecklade världen, nu en värdeförstörare

En stor del av efterkrigstidens tillväxt genererades på ekonomins utbudssida genom teknologisk "catch-up". Enligt Moses Abramowitz, "var de industrialiserade västländerna kapabla att föra in "a large backlog" av oexploaterad teknologi i produktionen … den huvudsakliga delen av denna "backlog" … bestod av produktionsmetoder och av kommersiell och industriell organisering som redan användes i Förenta staterna." Detta var fallet för Italien, Frankrike och Japan och är nu uppenbart för BRICs-länderna (utom Ryssland) och "the tailing" "Next 11".

Möjligheterna till teknologisk catch up gav kapital(et) hög marginalproduktivitet, vilket ledde till höga nivåer av "private-investment demand". Förutom detta fanns det såklart nya teknologier som blev tillgängliga för en ny masskonsumtionsmarknad, bilen och kylskåpet, båda existerande sedan 1920-talet men inte på allvar populära före 1950-talet och framåt, är de främsta exemplen.

Sådant "private-investment demand" in "catch-up" teknologier var, återigen, mest märkbart i Italien och Japan - två av de länder med högst registrerad ekonomisk tillväxt i världen mellan 1950-73. Mer nyligen verkar det dock som att privata investeringar i fasta (fixed) kapitaltillgångar i högre grad underminerar profiter, inte katalyserar dem. Den viktigaste variabeln är var Marx kallade moraliskt slitage,

"…maskinen [är] emellertid också föremål för vad man kunde kalla moraliskt slitage. Den förlorar bytesvärde, i samma utsträckning som samma slags maskiner kan produceras billigare än förut, eller bättre maskiner konstrueras, som konkurrerar med de äldre."

Mellan 1990 och 2009 var den genomsnittliga kostnaden of moraliskt slitage 27% av nettoprofiten i USA, en ökning från mindre än 5% 1961 och 10% i mitten av 1970-talet. Detta betyder att stora delar av mervärdet inte har realiserats som profit på grund av förluster från moraliskt slitage de senaste tre decennierna. Detta är en ökande trend för företag i avancerade ekonomier som inte verkar avta nångång snart.

Medan många ser IT-revolutionen som både en produkt av och en katalysator för kapitalismen och efterkrigstidens tillväxt finns det bevis för att IT och dess snabba inkuranstakt (?) bidrar till värdeförstörelsen (och därmed av profiterna) genom moraliskt slitage. Ett paper publicerad 2003 av Tevlin och Whelan argumenterar för att IT-revolutionen is konstant värdeförlust av fasta tillgångar genom hastigheten av de teknologiska innovationerna. Detta hjälper inte profiterna för någon annan än företagen i IT-industrin och en klick riskkapitalister. Till skillnad från perioden 1950-73 kommer kostnaderna för private investment demand i nya teknologier i allt högre grad förstöra och inte katalysera profiter.


5. Petrolium…

"Catch-up" teknologierna i tillverkningsprocessen liksom de som präglade den nya konsumtionsmarknaden efter 1945 baserades på kolvätebränslen som var billiga och fanns i överflöd. Den fordistiska produktionsanläggningen, kontaineriseringen och bilen - alla på olika sätt i hjärtat av den nya ekonomin - var beroende av en energikälla som var en historisk engångsföreteelse: petrolium.

Oexploaterad, billig och överflödig energi var centralt för tillväxten mellan 1950-73. Som med urbanisering verkar detta vara en engångsföreteelse när det gäller som stimulans till tillväxt. Medan vi kan upptäcka alternativt bränsle eller nya oljekällor tycks det med säkerhet kunna sägas att kostnaden och tillgängligheten till petrolium för de västeuropeiska och nordamerikanska ekonomierna mellan 1945-73 med största sannolikhet inte kan upprepas. Inte heller kommer den amerikanska militären, som krävs för att säkra och maximera sådana produktionsnivåer, främst på den arabiska halvön[?] och persiska gulfen, finnas till i all evighet. Oljeproduktionen har möjligen redan nått sin topp, och efterfrågan kommer stiga enormt de närmsta decennierna och dessutom har säkerhetsarrangemanget som övervakar den globala försörjningskedjan aldrig varit så osäker.


Slutsats

Ovan är bara några få av de anledningar till varför kravet på en keynesiansk "återgång" till före Thatcher och Reagan inte är försvarbart. Från nuvarande skuldnivåer, till variabler som urbanisering, energibrist och bostadsförhållanden (?), är världen idag väldigt annorlunda från 1929. De som likt Paul Krugman och Robert Skidelsky återvänder till Keynes eftersom han är den enda ekonom (förutom Marx) som tycks ha något vettigt att säga om den nuvarande krisen. What is more, teknokratiskt sinnad keynesianism, med sitt fokus på makroekonomi, provides eliterna med bekväma lösningar till låter dem stanna var vid makten.

Men ett sådant val skulle leda till fortsatt degradering av socialt liv, planeten och reduktionen av det "goda livet" till ett av konsumtion och arbete, en pastel-shaded Stakhanovism.

Vi lever i förhållanden med oöverträffat globalt materiellt överflöd: en följd av mekanisering och automatisering av det som tidigare var mänsklig arbetskraft, enorma förbättringar inom jordbruket och JIT-distributionssystem och naturligtvis förekomsten av nya icke-marknads och icke-statliga aktörer som möjliggör delande av information och kultur och mycket annat. I detta sammanhang är vi fullt kapabla att tillhandahålla bostäder, utbildning och sjukvård för alla medan vi bara arbetar 21 timmar i veckan (tid på toppen av detta kan naturligtvis fördelas som individer personligen tycker passar).

Ändå verkar det alltmer som att statens roll är att försvara påtvingad knapphet och därmed värde. Detta är sant när det gäller förändringar i immateriella rättigheter, kriminalisering av husockupationer trots nästan en miljon tomma bostäder och "truculence" av regeringen genom att inte acceptera det oundvikliga i att dela digitalt innehåll inom det nya paradigmet. Istället distribueras arbete och kapital till de områden där det kan få avkastning såsom industri-reklam komplex (för att tala om för oss att vi behöver saker som vi inte behöver), inbyggd inkurans av konsumentvaror och affektiv arbetskraft. All denna "tillväxt" bygger på avfall, inte effektivitet. Ett sådant omänskligt system kommer alltmer varken tillåta individer eller kultur att blomstra.

Faktum är Keynes själv inte "proscribed" sin egen 'underkonsumtionsmodell' som en lösning för vår samtida sjukdom. Som han skrev år 1930:

"Jag drar slutsatsen att, förutsatt att inga viktiga krig och ingen viktig förhöjning i befolkningen, kan det ekonomiska problemet lösas, eller åtminstone inom synhåll lösas, inom hundra år. Detta innebär att det ekonomiska problemet inte är - om vi ser in i framtiden - den permanenta problem av den mänskliga rasen ... (istället blir det) hur man använder sin frihet från att trycka ekonomiska bekymmer, hur man ... lever klokt och behagligt och väl. Den ansträngande målmedveten pengar beslutsfattare kan göra oss alla tillsammans med dem i knät på den ekonomiska överflöd. Men det kommer att vara de folk, som kan hålla vid liv, och kultivera till en fylligare perfektion, konsten att livet självt och inte sälja sig för hjälp i livet, som kommer att kunna njuta av överflödet när det gäller."

Även om det kan vara frestande för vänstern att kämpa för en Krugman-liknande keynesianism och "gå för tillväxt", med tanke på samtida nivåer av överflöd, i kombination med oöverträffade utbildning, tekniskt kunnande och nya former av icke-statlig icke-marknadsproduktion, bör vi inte titta på perioden 1945-1973 som en idyll att upprepas. Det är inte möjligt, och inte heller är det - skulle jag vilja påstå - önskvärt.


Så vad är alternativet?

Lösningen på den nuvarande krisen kan inte vara en återgång till en statligt dominerad kapitalism. Istället måste en lösning bygga på nya former för gemensam produktion, förvaltning, lokal produktion och tillverkning och social reproduktion utanför arbetet. Det måste vara om att göra mekaniseringen av arbetet främjar mänsklig blomstrande, i motsats till enskilda.

Arbeta mindre skulle vara ett första steg mot detta mål. Förslaget om 21-timmarsvecka från New Economics Foundation hålls samman med min egen övertygelse att ett sådant förslag skulle göra mycket för att ta itu med arbetslöshet, social och familjesplittring och utanförskap mer generellt. Faran för full sysselsättning utopier historiskt gynnas av den vänstra är att vi minskar människors behov för dem som avser att arbeta, snarare än de behov som deras liv. Andre Gorz hävdade att 10-20 timmarsarbetsvecka skulle räcka för social reproduktion och produktion av nödvändigheter för alla - som skydd, mat, datorer och kläder. Hans förhoppning var att när tekniken utvecklats, skulle effektivitetsvinsterna innebära mindre arbete, inte högre vinster.

Detta hålls samman med hållning av Luddites, som inte motsätter sig tekniken i sig, utan snarare motsatt teknik som berövat människor "enhetlighet", söker i stället för att utnyttja det på ett sätt som gynnar det gemensamma intresset. Detta skulle kräva en socialisering av vissa branscher, och även den aktiva underlättande av nya former av ägande och en utmaning till begreppet immateriella rättigheter. Det måste också finnas en massiv omfördelning av mark och resurser och alla republikanska rörelsen i Förenade kungariket med nödvändighet också måste vara ett land rörelse.

Att föreslå någon konkret alternativ ekonomisk modell i detta skede skulle smälla av hybris. Just nu har ingen svaren och det är just vad som kännetecknar en kris. Men en sak är säker: genom att omfamna underkonsumtionsteorin och de keynesianska lösningar föreslagna av sådana som Skidelsky, Baran och Krugman, kommer vi inte bara att underlåta att tänka utanför boxen, vi kommer att sträcka oss efter en gren som helt enkelt inte finns där längre.

Det blir ingen andra akt för Roosevelts New Deal. Istället måste vi besvara frågan som Keynes ställde i sin essä från 1930: hur, efter tillväxt, kan vi leva klokt, angenämt och väl?