Antimassmetoder för organisering av kollektiv

Från Krigsmaskinen
Version från den 31 december 2020 kl. 18.45 av Iammany (Diskussion | bidrag) (Länkar)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök
Antimass.jpg
Antimassmetoder för organisering av kollektiv säger många viktiga saker om affinitetsgruppens inre liv. En svensk översättning publicerades i Dissident #2. Sidhänvisningarna är till den. Författarna kommer från en annan kontext, med andra begrepp och termer, så vad de kallar "kollektiv" är inte identiskt men närbesläktat med affinitetsgruppen. Kollektivet är något annat än massan, både till form och innehåll, och mer ändå. Också andra begrepp ges en något annan innebörd än den gängse.

"En klass är en medvetet organiserad social kraft." (95) Kollektivet uppstår ur behovet och beslutet att bryta sig ur massan, ur massisoleringen. Det faller dock enkelt och snabbt tillbaka om inte den gemensamma självmedveten utvecklas. "Så länge referenspunkten ligger utanför gruppen själv så tenderar även dess politik att styras utifrån, av olika händelser och kriser." (96) "Kollektivet bör inte vara större än ett band (inga orkestrar eller kammarmusik tack)." (97) Målet får aldrig vara att växa, att rekrytera. Kollektivet arbetar för att inspirera formation av nya kollektiv, inte kollektivens expansion. Kollektivet avknoppar möjligtvis men växer aldrig till en massa. Inte addition utan multiplikation. "Det första bygger på numerär styrka, det andra på relationer mellan människor." (98)

Byråkrati är en fiende för all självaktivitet. – "Kollektivet kommunicerar inte med massan." (99) Kontakter, samtal, utbyten, osv, sker i direkta möten med individer och andra kollektiv. Direkta möten helst öga mot öga. Att inte vända sig till och använda masskommunikation handlar inte om något förakt för "vanligt folk" eller annan elitism. Det handlar om att formen i sig avskärmar och skapar brister. Istället gör den direkta kontakten det möjligt att utifrån varje unik situation uppmuntra människor till självaktivitet, något de flesta faktiskt föredrar. – Undvik massmöten, kongresser och liknande. Föredra umgängesformer som gör möten så okonstlade som möjligt. – "Kollektivet prioriterar lokal aktivitet." (100) Med andra ord: all aktivitet utgår från vardagen. Det är viktigt för att inte förlora självaktiviteten och stå stadigt i verkligheten. Och inte minst därför att småsegrar och förändring i vardagen är något påtagligt. Men det finns såklart en risk att de lokala kamperna blir provinsiella. Botemedlen är analys och strategi. En seriös analys kommer blottlägga det lokalas kopplingar till det globala, och strategi sätter utvecklingsrörelser i sitt sammanhang. Sist men inte minst är det i de lokala kamperna vi har störst möjlighet att ta initiativet och definiera situationen. – Strategi behövs för att initiativ inte ska bli isolerade och absorberas av fienden. För fienden har varken brist på strategier eller resurser för att utföra dem. Det är analys som gör strategi möjligt. Det är inte nödvändigt att veta allt, det är bara nödvändigt att börja. Det är en kontinuerlig process som kräver att du lär dig tänka på nytt. Det går inte att svara på frågan vad som måste göras innan det har gjorts en analys. De som avfärdar eller negligerar behovet av analys är de som tror att ideologin eller de själva sitter inne på alla svar. "Analys är hjärnans beväpning." (103) Analysen börjar också, naturligtvis, i det lokala och till och med med oss själva. Om det låter allt för tungt beror det förmodligen på att analysens metoder har mystifierats. – Det krävs ständigt nya format för att bryta massans organisering av vår aktivitet och vårt tänkande. "Vi snackar inte om paketeringen av politiken." (104)

Sammanfattning i punktform

1. Skillnaden mellan massa och klass

 • Massa är organisationsform - klass är medveten rörelse

2. Kollektivets nödvändighet

 • Bryter isolation
 • Självorganisering/självaktivitet
 • Grunden för andra livsformer

3. Kollektivets storlek

4. Kontakten mellan kollektiv

 • Kontakt med kollektiv, inte massan
 • Kommunicera inte utan innehåll
 • Direktkontakt bör premieras
 • Undvik konstlade umgängesformer ("möten")

5. De lokala kampernas prioritet

 • Skapa eget utrymme, verksamhet, tankar - självorganisering!
 • "Kollektivet utgör revolutionens bakgator."
 • Motarbeta alienationen genom förankring i vardagen
 • Motarbeta provinsialism med analys och kommunikation
 • Låter oss ta initiativ och definiera situationen

6. Drömmen om en(ig)het

 • Ropen efter en(ig)het är försök att få oss att rätta oss i ledet
 • En(ig)het är försök att hindra okontrollerbarhet

7. Analysens funktion

 • Det verkliga underlaget för strategin
 • Processen lika viktig som resultatet - medvetandehöjande
 • Praktisk teori, och länk mellan högre teori och kamp
 • Analysera dig själv!
 • "Analys är hjärnans beväpning."

8. Behovet av nya format

 • "Hemligheten ligger i att få ut lika mycket nöje i att skapa formen som i att uttrycka idén."
 • Det handlar inte om paketeringen utan om att tänka nytt.
 • Pamfletter! Video! Serier!

9. Självaktivitet

 • All aktivitet bör vara sådan att den ökar självaktiviteten
 • Bryt rutin, uppmuntra nyfikenhet
 • Motarbeta överengagemang
 • Avgörande att aktiviteten är medveten
 • Utveckla också medvetenhet om kollektivets egna historia

10. Kamp på flera nivåer

 • Reducera inte kampen till något endimensionellt
 • "Lär er att vara sluga."
 • Var medveten om de egna svagheterna
 • Utveckla en långsiktig, subversiv och underjordisk strategi
 • "Rör er på natten." "Vardagens rutin är natt för fienden."
 • Utnyttja splittringar bland fienden
 • "Våra roller i vardagen... måste bli underjordens förklädnad."
 • Värdera varje konfrontation (utifrån långsiktig strategi)

Länkar