Skillnad mellan versioner av "Alienation"

Från Krigsmaskinen
Hoppa till: navigering, sök
m
Rad 1: Rad 1:
'''Alienation''' betyder ''förfrämlingande'' eller ''göra främmande för''. Marx använde begreppet i olika former för att beskriva människans avskiljande från och ''främmandegörande'' för sin produkt, sin produktionsakt, sin art, sin medmänniska och sitt samhälle. Genom '''lönearbetet''' i det borgerliga samhället producerar arbetaren produkter vars värde går till arbetsköparen/kapitalisten. Ju mer arbetaren producerar desto rikare blir kapitalisten som håller kvar arbetaren i hennes löneslaveri och fattigdom. Detta alienerar arbetaren från sin produkt.
+
[[Bild:Alienation1.jpg|right]]'''Alienation''' betyder ''förfrämlingande'' eller ''göra främmande för''. Marx använde begreppet i olika former för att beskriva människans avskiljande från och ''främmandegörande'' för sin produkt, sin produktionsakt, sin art, sin medmänniska och sitt samhälle. Genom '''lönearbetet''' i det borgerliga samhället producerar arbetaren produkter vars värde går till arbetsköparen/kapitalisten. Ju mer arbetaren producerar desto rikare blir kapitalisten som håller kvar arbetaren i hennes löneslaveri och fattigdom. Detta alienerar arbetaren från sin produkt.
  
 
Lönearbetet är inte tillfredsställelsen av ett behov, utan bara ett medel att tillfredsställa ett behov utanför arbetet. Arbetet är inte arbetarens eget, utan någons annans. Därför är arbetaren sin egen när hon inte arbetar, och när hon arbetar är hon inte sin egen. Lönearbetet innebär med andra ord ett förnekande av det som gör arbetaren till människa, hennes fria skapande verksamhet. Detta alienerar henne från produktionsakten.
 
Lönearbetet är inte tillfredsställelsen av ett behov, utan bara ett medel att tillfredsställa ett behov utanför arbetet. Arbetet är inte arbetarens eget, utan någons annans. Därför är arbetaren sin egen när hon inte arbetar, och när hon arbetar är hon inte sin egen. Lönearbetet innebär med andra ord ett förnekande av det som gör arbetaren till människa, hennes fria skapande verksamhet. Detta alienerar henne från produktionsakten.
Rad 8: Rad 8:
  
 
[[Kommunism]]en innebär upphävandes av det privata ägandet, lönearbetet och den mänskliga alienationen. Därigenom förverkligas det mänskliga väsen - det för och genom människan.
 
[[Kommunism]]en innebär upphävandes av det privata ägandet, lönearbetet och den mänskliga alienationen. Därigenom förverkligas det mänskliga väsen - det för och genom människan.
 +
 +
----
 +
 +
[[Bild:Alienation2.jpg|left]]
  
 
[[Kategori:Kapital- och ideologikritik]]
 
[[Kategori:Kapital- och ideologikritik]]

Versionen från 15 april 2022 kl. 19.47

Alienation1.jpg
Alienation betyder förfrämlingande eller göra främmande för. Marx använde begreppet i olika former för att beskriva människans avskiljande från och främmandegörande för sin produkt, sin produktionsakt, sin art, sin medmänniska och sitt samhälle. Genom lönearbetet i det borgerliga samhället producerar arbetaren produkter vars värde går till arbetsköparen/kapitalisten. Ju mer arbetaren producerar desto rikare blir kapitalisten som håller kvar arbetaren i hennes löneslaveri och fattigdom. Detta alienerar arbetaren från sin produkt.

Lönearbetet är inte tillfredsställelsen av ett behov, utan bara ett medel att tillfredsställa ett behov utanför arbetet. Arbetet är inte arbetarens eget, utan någons annans. Därför är arbetaren sin egen när hon inte arbetar, och när hon arbetar är hon inte sin egen. Lönearbetet innebär med andra ord ett förnekande av det som gör arbetaren till människa, hennes fria skapande verksamhet. Detta alienerar henne från produktionsakten.

Det som kännetecknar människa är hennes förmåga att producera och reflektera över sin livsaktivitet. Men lönearbetet förvränger även detta. Livsaktiviteten, det specifika för den mänskliga arten, framstår bara som ett medel för att kunna upprätthålla den fysiska existensen. Lönearbetaren är med andra ord skild från det som gör henne till människa, sin livsaktivitet, så är hon också alienerad från den mänskliga arten.

Även människans grundläggande socialitet, människan som samhällsvarelse, hotas enligt Marx av lönearbetet. I det borgerliga samhället ses individen både som utgångspunkt och som målet ("förverkliga dig själv"). Detta innebär att individen alieneras från samhället. I själva verket utgör individen och samhället två sidor av samma mynt. Slutligen så skiljer och alienerar lönearbetet även människan från andra människor. Genom bl.a. konkurrensen i det borgerliga samhället ses individen som ett hot mot en annan individ, istället som att ses som en bekräftelse på människans grundläggande sociala väsen.

Kommunismen innebär upphävandes av det privata ägandet, lönearbetet och den mänskliga alienationen. Därigenom förverkligas det mänskliga väsen - det för och genom människan.


Alienation2.jpg